Keyword แบบไหนคู่ควรกับสินค้าของเรา

หากจะว่ากันไปแล้วการเลือก Keyword ให้กับสินค้าที่ประกาศขายผ่านเว็บ amazon นั้นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับการค้นหา Keyword เพื่อทำเว็บไซด์หรือเว็บเพจทั่วไป

มีผลการทดสอบจาก seomoz พบว่า “จำนวนคำค้น” หรือ Keyword Phrase ที่ให้ค่า Conversion สูงที่สุดนั้นคือ 4 คำ (ตามภาพ 2.)

long-tail-keywords
จำนวน “คำ” ที่มากกว่า 1 หรือ 2 คำขึ้นไป เราเรียกว่า Longtail Keyword

Keyword ลักษณะนี้เราเรียกกันว่า Longtail Keyword
… ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น

“รถโตโยต้า”, แบบนี้เราเรียกว่า Explicit keywords (การจะติดอันดับต้นๆ ด้วยคำเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆ)

แต่หากเราเลือกใช้คำค้นที่เป็นลักษณะ Longtail Keyword เช่น

“รถโตโยต้า สี่ประตู มือสอง”, คำค้นแบบนี้โอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาเห็นสินค้าของเราย่อมมีความเป็นไปได้มากกว่าแบบแรก

ดังนั้น หากเพื่อนๆ จะเลือกนำ Keyword ไปใส่ในช่อง Search Term หรือนำมาตั้งเป็น “ชื่อสินค้า” ก็ขอแนะนำว่า ควรจะใช้คำที่่เป็นลักษณะ Longtail Keyword

conversion rate by kw phrase length

เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้า และลดปริมาณคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดลงครับ

amazon-search-term
dช่องใส่ Keyword ทั้งหมด 5 ช่อง, หนึ่งช่องใส่ได้ 50 ตัวอักษร