เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ listing (การลิสสินค้า) บน Amazon

  • SKU คือ ชุดข้อมูลที่ “คุณสามารถกำหนดเองได้” ถ้าไม่กำหนด ทางอเมซอนจะสร้างให้อัตโนมัติ
  • ASIN คือ ชุดข้อมูลที่ “คุณไม่สามารถกำหนดเองได้” เป็นรหัสที่ทางอเมซอนเอาไว้เรียกสินค้า
  • UPC ชุดตัวเลขเพื่อบอกที่มาของสินค้า อ่านรายละเอียดและซื้อได้ที่นี่
  • รูปภาพควรมีขนาดเกิน 1000 pixel
  • รูปควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อการแสดงผลที่ดี

การสร้าง list แบบให้ลูกค้าเห็นราคาส่วนลด เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น โดย amazon จะคิดค่าธรรมเนียมจาก final price (ราคาสุดท้ายที่ขายไป)